Testmonials

പല സ്ഥാപനങ്ങളും OET Online കോഴ്സുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രം നൽകുന്ന സമയത്ത് IILT എന്തുകൊണ്ട് 1 year Online OET Mega Offer ഉം Unlimited Online OET Offer ഉം നൽകുന്നു എന്നതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഖദീജയുടെ ഈ അനുഭവം. പലപോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കേരളത്തിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സ്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും , ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലിത്തിരക്കും കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് OET പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അവർ പലപോഴും Exam എഴുതുന്നതും. അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആത്മാർഥമായ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് 1 Year Online OET Mega offer ഉം Unlimited online OET offer ഉം IILT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം തിരക്കുകളുള്ള നഴ്സുമാർക്ക് OET Exam ന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ അറിവ് കിട്ടുന്നതിനായി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം സമയമെടുത്ത് പഠിച്ച് (ഇതിനർത്ഥം OET പാസാകാൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം വേണമെന്നല്ല മറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ സമയം കൊണ്ട് OET ട്രൈനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ) എക്സാമിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടയും വിജയ പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് 1 Year Online OET Mega Offer ഉം Unlimited Online OET Offer ഉം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് IILT എത്തിച്ചേർന്നത്. 1 Year Online OET Mega Offer എന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കോഴ്സ് ആയിരുന്നിട്ടു കൂടിയും 2 വർഷം വരെയുള്ള സേവനങ്ങൾ IILT നൽകിയതു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഖദീജക്ക് തന്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.ഖദിജയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 1 month / 2 month കോഴ്സിനോ 30/40 Letter corrections ഓ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ OET പാസാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഖദിജയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ സാഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരു നേഴ്സാണ് എങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, ഇനി ചുരുങ്ങിയ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ സമയം കൊണ്ട് OET ട്രൈനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ Contact ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ 1 Year Online OET Mega Offer നോ Unlimited Online OET Offer നോ Join ചെയ്ത് OET പാസാകുക എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാം. നിങ്ങൾ വിജത്തിലെത്തും വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊടൊപ്പമുണ്ട്.... OET Online ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. WhatsApp: https://wa.me/918590017391 https://wa.me/918590017393 Mobile No: +918590017391, +918590017393,+917306733155,+917306656211 #oettestimonials #oetsuccessstories #oetcoaching #oetexam #bestoetcoaching #onlineoetcoaching #oetexamtips#

IILT - OET Success Stories | Ms. Divya - Recent OET Winner | Best Online OET Coaching Firm In India 312 viewsPremiered Apr 21, 2022 8 DISLIKE SHARE SAVE IILT 33.9K subscribers IILT യിൽ നിന്നും OET പാസായ Divya ക്ക് IILT ഫാമിലിയുടെ ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകൾ. നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച്‌ Individual Trainer ടൊപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും കൃത്യമായ ട്രൈനിങ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി OET പഠിക്കാം. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗢𝗘𝗧 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿❓ 𝐉𝗼𝗶𝗻 𝗜𝗜𝗟𝗧. OET Online, Regular ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. 🔰WhatsApp No: https://wa.me/917306656211 📞Mobile No: +917306656211 #bestoetcoaching #oetkerala #oetexamcoaching #oetsuccesstories #oetwinnersfromiilt #iiltforall Chat Replay is disabled for this Premiere. 9:08 NOW PLAYING 10 Positive words to enrich your OET Speaking | OET Speaking Tips | Best Online OET Coaching Centre IILT 7.3K views 4 weeks ago NOW PLAYING Mix - IILT YouTube 14:34 NOW PLAYING IELTS Speaking Mock Test: Band 7.5 Medcity International Academy 702K views 1 year ago 9:19 NOW PLAYING

Ms. Jismy - Foundation for OET, Foundation for OET Pro ഗ്രാമ്മർ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ OET ക്ക് വേണ്ട Language skill നേടിയെടുത്ത IILT യുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ. IILT യുടെ പ്രീമിയം OET ട്രൈനേഴ്‌സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧, 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧 𝗣𝗿𝗼 തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ OET യിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം അനായാസമാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ 𝗣𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 ചെയ്യൂ. Required Score ഉറപ്പാക്കൂ. നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച്‌ Individual Trainer ടൊപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും കൃത്യമായ ട്രൈനിങ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി OET പഠിക്കാം. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗢𝗘𝗧 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿❓ 𝐉𝗼𝗶𝗻 𝗜𝗜𝗟𝗧. OET Online, Regular ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. 🔰WhatsApp No: https://wa.me/917306656211 📞Mobile No: +917306656211

Ms. Anju Merin Thomas - Foundation for OET, Foundation for OET Pro ഗ്രാമ്മർ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ OET ക്ക് വേണ്ട Language skill നേടിയെടുത്ത IILT യുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ. IILT യുടെ പ്രീമിയം OET ട്രൈനേഴ്‌സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧, 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧 𝗣𝗿𝗼 തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ OET യിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം അനായാസമാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ 𝗣𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 ചെയ്യൂ. Required Score ഉറപ്പാക്കൂ. നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച്‌ Individual Trainer ടൊപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും കൃത്യമായ ട്രൈനിങ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി OET പഠിക്കാം. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗢𝗘𝗧 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿❓ 𝐉𝗼𝗶𝗻 𝗜𝗜𝗟𝗧. OET Online, Regular ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. 🔰WhatsApp No: https://wa.me/917306656211 📞Mobile No: +917306656211

Ms. Greeshma Paul - Foundation for OET, Foundation for OET Pro ഗ്രാമ്മർ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ OET ക്ക് വേണ്ട Language skill നേടിയെടുത്ത IILT യുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ. IILT യുടെ പ്രീമിയം OET ട്രൈനേഴ്‌സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧, 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧 𝗣𝗿𝗼 തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ OET യിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം അനായാസമാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ 𝗣𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 ചെയ്യൂ. Required Score ഉറപ്പാക്കൂ. നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച്‌ Individual Trainer ടൊപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും കൃത്യമായ ട്രൈനിങ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി OET പഠിക്കാം. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗢𝗘𝗧 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿❓ 𝐉𝗼𝗶𝗻 𝗜𝗜𝗟𝗧. OET Online, Regular ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. 🔰WhatsApp No: https://wa.me/917306656211 📞Mobile No: +917306656211

Mr. Jebin - Foundation for OET, Foundation for OET Pro ഗ്രാമ്മർ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ OET ക്ക് വേണ്ട Language skill നേടിയെടുത്ത IILT യുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ. IILT യുടെ പ്രീമിയം OET ട്രൈനേഴ്‌സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧, 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧 𝗣𝗿𝗼 തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ OET യിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം അനായാസമാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ 𝗣𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 ചെയ്യൂ. Required Score ഉറപ്പാക്കൂ. നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച്‌ Individual Trainer ടൊപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും കൃത്യമായ ട്രൈനിങ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി OET പഠിക്കാം. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗢𝗘𝗧 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿❓ 𝐉𝗼𝗶𝗻 𝗜𝗜𝗟𝗧. OET Online, Regular ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. 🔰WhatsApp No: https://wa.me/917306656211 📞Mobile No: +917306656211

Ms. Prajitha - Foundation for OET, Foundation for OET Pro ഗ്രാമ്മർ കോഴ്‌സുകളിലൂടെ OET ക്ക് വേണ്ട Language skill നേടിയെടുത്ത IILT യുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ. IILT യുടെ പ്രീമിയം OET ട്രൈനേഴ്‌സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧, 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗢𝗘𝗧 𝗣𝗿𝗼 തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ OET യിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം അനായാസമാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ 𝗣𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 ചെയ്യൂ. Required Score ഉറപ്പാക്കൂ. നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച്‌ Individual Trainer ടൊപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും കൃത്യമായ ട്രൈനിങ് ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി OET പഠിക്കാം. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗢𝗘𝗧 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿❓ 𝐉𝗼𝗶𝗻 𝗜𝗜𝗟𝗧. OET Online, Regular ക്ലാസുകൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ Contact ചെയ്യുക. 🔰WhatsApp No: https://wa.me/917306656211 📞Mobile No: +917306656211